استان مرکزی در مرکز ایران بین ۳۳ درجه و ۳۰دقیقه تا ۳۵ درجه و ۳۵ دقیقه عرض شمالی و ۴۸ درجه و ۵۷ دقیقه تا ۵۱ درجه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار دارد. این استان‌ با ۲۹۵۳۰ کیلومتر مربع‌ مساحت‌، حدود ۸۲/۱ درصد از مساحت‌ کل‌ کشور را در بر گرفته‌ است‌. شهرستان‌های‌ استان‌ عبارتند از: آشتیان‌، اراک‌، تفرش‌، خمین‌، دلیجان‌، ساوه‌، سربند و محلات‌. شهرستان‌ اراک‌ مرکز استان‌ مرکزی‌ است‌. این‌ استان‌ از شمال‌ به‌ استان‌های‌ تهران‌ و قزوین‌، از غرب‌ به‌ استان‌ همدان‌، از جنوب‌ به‌استان‌های‌ لرستان‌ و اصفهان‌ و از شرق‌ به‌ استان‌های‌ قم‌ و تهران‌ و اصفهان‌ محدود است‌. این‌ استان‌ در سال‌ ۱۳۷۵، حدود ۱۲۲۸۸۰۰ نفر جمعیت‌ داشت‌ که‌ از این‌ تعداد ۱/۵۷ درصد در نقاط‌ شهری‌ و ۹/۴۲ درصد در نقاط‌ روستایی‌ سکونت‌ داشته‌اند.استان‌ مرکزی‌ در قلمرو شرقی‌ تقاطع‌ دو رشته‌ کوه‌ البرز و زاگرس‌ واقع‌ شده‌ است‌. ناهمواریهای‌ این‌ استان‌ را قسمت‌هایی‌ از کوه‌های‌ مرکزی‌ و پیشکوه‌های‌ داخلی‌ زاگرس‌ تشکیل‌ می‌دهد. پست‌ترین‌ نقطه‌ استان‌ دشت ‌جنوب‌ ساوه‌ با ۱۲۰۰ متر ارتفاع‌ و بلندترین‌ نقطه‌ آن‌ قلّه‌ شهباز با ۲۲۸۸ متر ارتفاع‌ در رشته‌ کوه‌های‌ راسوند می‌باشد.